ทัวร์เสียมเรียบ นครวัด 3วัน 2คืน 9,500 บาท บินแอร์เอเชีย
ทัวร์เสียมราฐ นครวัด นครธม 3วัน 2คืน 5,700 บาท โดยรถบัสรับกทม.
 แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ
 แพ็คเก็จทัวร์เมืองต่างๆ

ใบประกอบะุรกิจนำเที่ยวของบริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์

11.ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 4วัน 3คืน เครื่องบิน

เที่ยวกัมพูชา พนมเปญ 7700 บาท รับสนามบินพนมเปญ
ชมโปรแกรมทัวร์ พนมเปญ เสียมเรียบ นครวัด นครธม
แพคเกจทัวร์กัมพูชา โฮจิมินห์ 5900บาท รับสนามบิน รถบัส
สนามบินพนมเปญ – โฮจิมินห์-อุโมงค์กุดจี-พิพิธภัณฑ์ท่านโฮจิมินห์-คุกโตลสแลง-พระราชวังเขมรินทร์
โปรแกรมทัวร์กัมพูชา โฮจิมินห์ 17900 บาท จาก กทม.เครื่องบิน
กทม-พนมเปญ – โฮจิมินห์-อุโมงค์กุดจี-พิพิธภัณฑ์ท่านโฮจิมินห์-คุกโตลสแลง-พระราชวังเขมรินทร์
ท่องเที่ยวกัมพูชา พนมเปญ 12900 บาท จาก กทม.เครื่องบิน
กรุงเทพ พนมเปญ เสียมราฐ นครวัด นครธม ไปเครื่อง-กลับรถ