ทัวร์เสียมเรียบ นครวัด 3วัน 2คืน 9,500 บาท บินแอร์เอเชีย
ทัวร์เสียมราฐ นครวัด นครธม 3วัน 2คืน 5,700 บาท โดยรถบัสรับกทม.
 แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ
 แพ็คเก็จทัวร์เมืองต่างๆ

ใบประกอบะุรกิจนำเที่ยวของบริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์

8.ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ 2วัน 1คืน เครื่องบิน

ท่องเที่ยวทัวร์กัมพูชา พนมเปญ 3900บาท รับสนามบินพนมเปญ รถบัส
สนามบิน พนมเปญ-สีหนุวิวล์ –โตละแลง-พระราชวังเขมรินทร์
ทัวร์กัมพูชา สีหนุวิลล์ 12000 บาท เริ่ม กทม. โดยเครื่องบิน
กรุงเทพ-พนมเปญ-สีหนุวิวล์ –โตละแลง-พระราชวังเขมรินทร์
แพคเกจทัวร์กัมพูชา ทุ่งสังหาร 2900 บาท รับสนามบิน รถบัส
สนามบินพนมเปญ – โตลสะแลง –พระราชวังเขมรินทร์
ท่องเที่ยวทัวร์กัมพูชา พนมเปญ 10900 จาก กทม.เครื่องบิน
กรุงเทพ – พนมเปญ – โตลสะแลง- พระราชวังเขมรินทร์