ทัวร์เสียมเรียบ นครวัด 3วัน 2คืน 9,500 บาท บินแอร์เอเชีย
ทัวร์เสียมราฐ นครวัด นครธม 3วัน 2คืน 5,700 บาท โดยรถบัสรับกทม.
 แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ
 แพ็คเก็จทัวร์เมืองต่างๆ

ใบประกอบะุรกิจนำเที่ยวของบริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์

จองแพ็คเก็จทัวร์

 • ชื่อแพ็คเก็จทัวร์
  ทัวร์กัมพูชา นครวัด 4,450 บาท ด่านช่องจอม รถบัสพักเกสต์เฮาส์ - 3 วัน 2 คืน
 • รหัสทัวร์
  :  CD110JGB
 • ระยะเวลา
  :  3 วัน 2 คืน (5 มื้อ)
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 31 ธค.-2 มค. 64(ช่วงปีใหม่)
 • 4,450 บาท/คน ราคาผู้ใหญ่
 • 4,450 บาท/คน ราคาเด็ก
 • รายละเอียดผู้จอง
 • รายชื่อผู้เดินทาง
 • จำนวน
  ราคาผู้ใหญ่ {{mtotal1() | number:0}} บาท
  ราคาเด็ก {{mtotal2() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท