ทัวร์เสียมเรียบ นครวัด 3วัน 2คืน 9,500 บาท บินแอร์เอเชีย
ทัวร์เสียมราฐ นครวัด นครธม 3วัน 2คืน 5,700 บาท โดยรถบัสรับกทม.
 แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ
 แพ็คเก็จทัวร์เมืองต่างๆ
 แพ็คเก็จทัวร์แยกตามประเภท
ทัวร์เสียมเรียบ นครวัด 3วัน 2คืน เครื่องบิน ทัวร์เสียมเรียบ นครวัด 3วัน 2คืน รถบัส ทัวร์เสียมเรียบ นครวัด 3วัน 2คืน รถตู้ ทัวร์พนมเปญ โฮจิมินห์ 5 วัน 4 คืน รถบัส ทัวร์เสียมเรียบ นครวัด 2วัน 1คืน รถบัส ทัวร์เสียมเรียบ นครวัด 2วัน 1คืน รถตู้ ทัวร์พนมเปญ เสียมเรียบ โฮจิมินห์ 4 วัน 3คืน เครื่องบิน ทัวร์เสียมราฐ พนมกุเลน 3 วัน 2 คืนรถบัส ทัวร์เสียมราฐ พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน รถตู้ ทัวร์เสียมราฐ พนมเปญ 3 วัน 2 คืน รถบัส ทัวร์เสียมราฐ พนมเปญ 3 วัน 2 คืน รถตู้ ทัวร์เสียมราฐ พระตะบอง 4วัน 3 คืนรถบัส ทัวร์พนมเปญ โตนแสลง 2วัน 1คืน เครื่องบิน ทัวร์เสียมเรียบ นครวัด 2 วัน 1 คืน เครื่องบิน ทัวร์พนมเปญ โตนแสลง 3 วัน 2 คืน เครื่องบิน ทัวร์พนมเปญ เสียมเรียบ นครวัด 3วัน 2คืน เครื่องบิน

ใบประกอบะุรกิจนำเที่ยวของบริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์

การเตรียมตัวท่องเที่ยวในกัมพูชา

การท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา

-ท่องเที่ยวกัมพูชาต้องมีพาสปอร์ต หากไม่มีไม่สามารถเดินทางได้
-รถบัสจะรอรับคณะอยู่ที่ปั้ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
-สำหรับท่านที่สนใจเดินทางไปกัมพูชาโดยเครื่องบิน จุดนัดพบอยู่ที่สนามบินดอนเมือง ( อย่าลืมนำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย)
-การเดินทางโดยรถจะใช้เวลาจาก กทม.- อรัญประเทศ ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30 นาทีโดยประมาณ
-การเดินทางโดยรถจากด่านอรัญประเทศ – เสียมเรียบ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง โดยประมาณ
-การเดินทางในกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นทางลาดยาง 90 %
-เส้นทางจากด่านอรัญ-เมืองเสียมเรียบ เป็นทางเรียบไม่มีภูเขา
-ระหว่างการเดินทางมีไกด์กัมพูชาบรรยายตลอดการเดินทาง
-ควรงดพูดถึงการเมืองของประเทศไทยและการเมืองของประเทศกัมพูชา
-ในเมืองของเสียมเรียบปลอดภัย แต่ไม่ควรเดินออกจากโรงแรมคนเดียวหลังเที่ยงคืน
-ในกัมพูชาไม่มี ร้านสะดวกซื้อ (7 Eleven)
-ในวันที่ถึงโรงแรมควรสำรวจของใส่ในโรงแรมก่อน
-ควรระมัดระวังเมื่อเข้าห้องน้ำ(ระวังลื่นโดยเฉพาะผู้สูงวัย)
-การเดินทางท่องเที่ยวในกัมพูชาไม่ควรนำของมีค่าไปจำนวนมากๆและควรระมัดระวังของมีค่าอย่าวางทิ้งไว้ในรถหรือในที่พัก
-ปลั๊กไฟเหมือนของประเทศไทย
-วันที่ไปวัดคือนครวัด นครธม ควรแต่งกายสุภาพ
-เตรียมร่มไปในช่วงฤดูฝน
-ซิมโทรศัพท์สามารถซื้อใส่ได้และโทรกลับมาในประเทศไทยได้ซิมโทรศัพท์ส่วนใหญ่มีอินเตอร์เน็ตให้ด้วย
-Wi-Fi ในโรงแรมของประเทศกัมพูชาสัญญาณบ้างจุดไม่ดีแม้จะเป็นโรงแรม5ดาว
-อย่านำผ้าขนหนูรูปภาพของโรงแรมออกจากโรงแรมหรือของมีค่าของโรงแรมโดยเด็ดขาดเนื่องจากกฎหมายของกัมพูชาแรงในเรื่องดังกล่าว
-การเดินทางท่องเที่ยวในกัมพูชาระหว่างล่องเรือเพื่อชมความงามของโตนเลสาปควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง