ทัวร์เสียมเรียบ นครวัด 3วัน 2คืน 9,500 บาท บินแอร์เอเชีย
ทัวร์เสียมราฐ นครวัด นครธม 3วัน 2คืน 5,700 บาท โดยรถบัสรับกทม.
 แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ
 แพ็คเก็จทัวร์เมืองต่างๆ

ใบประกอบะุรกิจนำเที่ยวของบริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์

10.ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ 3วัน 2คืน เครื่องบิน

แพคเกจทัวร์กัมพูชา สีหนุวิลล์ 4900 รับสนามบินพนมเปญ รถบัส
กทม-พนมเปญ - สีหนุวิลล์ -โตลสแลง -พระราชวังเขมรินทร์
แพคเกจทัวร์กัมพูชา สีหนุวิลล์ 13900 บาท จาก กทม.เครื่องบิน
กทม-พนมเปญ - สีหนุวิลล์ -โตลสแลง -พระราชวังเขมรินทร์
ทัวร์กัมพูชา พระเจดีย์เงิน 4500 บาท รับสนามบินพนมเปญ รถบัส
สนามบินพนมเปญ – พนมเปญ –พระราชวังเขมรินทร์ –โตลสะแลง
แพคเกจทัวร์กัมพูชา พนมเปญ 11900 บาท จาก กทม.เครื่องบิน
กรุงเทพ – พนมเปญ – พระราชวังเขมรินทร์ -ตวลสะแลง