ทัวร์เสียมเรียบ นครวัด 3วัน 2คืน 9,500 บาท บินแอร์เอเชีย
ทัวร์เสียมราฐ นครวัด นครธม 3วัน 2คืน 5,700 บาท โดยรถบัสรับกทม.
 แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ
 แพ็คเก็จทัวร์เมืองต่างๆ

ใบประกอบะุรกิจนำเที่ยวของบริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์

6.ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ โฮจิมินห์ 5วัน 4คืน โดยรถ

แพคเกจทัวร์กัมพูชา อุโมงค์กู่จี 8500 บาท รับหน้าด่านอรัญ
วันที่ออกเดินทางปี2562
เดือนตุลาคม3-7 ,10-14 ,11-15,19-23(วันปิยะ)
เดือนพฤศจิกายน7-11 ,8-12(วันลอยกระทง)
เดือนธันวาคม4-8 (วันพ่อ), 6-10(วันรัฐธรรมนูญ)28ธค.-1มค.63 ,29ธค.-2มค.63, 30ธค.-3มค.63, (วันปีใหม่)
แพคเกจทัวร์กัมพูชา อุโมงค์กู่จี 8900 บาท จาก กทม.รถบัส
ขาไป: ปั้ม ปตท.วิภาวดี – ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ขากลับ: ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว – ปั้ม ปตท.วิภาวดี
วันที่ออกเดินทางปี2562
เดือนตุลาคม3-7 ,10-14 ,11-15,19-23(วันปิยะ)
เดือนพฤศจิกายน7-11 ,8-12(วันลอยกระทง)
เดือนธันวาคม4-8 (วันพ่อ), 6-10(วันรัฐธรรมนูญ)28ธค.-1มค.63 ,29ธค.-2มค.63, 30ธค.-3มค.63, (วันปีใหม่)