ทัวร์เสียมเรียบ นครวัด 3วัน 2คืน 9,500 บาท บินแอร์เอเชีย
ทัวร์เสียมราฐ นครวัด นครธม 3วัน 2คืน 5,700 บาท โดยรถบัสรับกทม.
 แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ
 แพ็คเก็จทัวร์เมืองต่างๆ

ใบประกอบะุรกิจนำเที่ยวของบริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์

5.ทัวร์กัมพูชา พระตะบอง พนมเปญ 4วัน 3คืน โดยรถ

เที่ยวกัมพูชา พนมเปญ 6,950 บาท กทม.รถบัส พักเกสท์เฮ้าท์
กัมพูชา เสียมเรียบ พนมเปญ
วันที่ออกเดินทางปี2562
เดือนตุลาคม 3-6 ,10-13 ,11-14,12-15 ,17-20,20-23(วันปิยะ), 31ต.ค.-3พ.ย.
เดือนพฤศจิกายน 7-10 ,8-11(วันลอยกระทง) ,14-17,21-24, 28พ.ย.-1ธ.ค.
เดือนธันวาคม 4-7 (วันพ่อ), 7-10(วันรัฐธรรมนูญ) ,12-15 ,19-22, 26-29, 29ธ.ค.-1ม.ค.63 ,30ธ.ค.-2ม.ค.63, 31ธ.ค.-3ม.ค.63, (วันปีใหม่)
โปรแกรมทัวร์เสียมเรียบ พนมเปญ 8,450 บาท จาก กทม.รถบัส
วันที่ออกเดินทางปี2562
เดือนตุลาคม 3-6 ,10-13 ,11-14,12-15 ,17-20,20-23(วันปิยะ), 31ต.ค.-3พ.ย.
เดือนพฤศจิกายน 7-10 ,8-11(วันลอยกระทง) ,14-17,21-24, 28พ.ย.-1ธ.ค.
เดือนธันวาคม 4-7 (วันพ่อ), 7-10(วันรัฐธรรมนูญ) ,12-15 ,19-22, 26-29, 29ธ.ค.-1ม.ค.63 ,30ธ.ค.-2ม.ค.63, 31ธ.ค.-3ม.ค.63, (วันปีใหม่)