ทัวร์เสียมเรียบ นครวัด 3วัน 2คืน 9,500 บาท บินแอร์เอเชีย
ทัวร์เสียมราฐ นครวัด นครธม 3วัน 2คืน 5,700 บาท โดยรถบัสรับกทม.
 แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ
 แพ็คเก็จทัวร์เมืองต่างๆ

ใบประกอบะุรกิจนำเที่ยวของบริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์

จองแพ็คเก็จทัวร์

 • ชื่อแพ็คเก็จทัวร์
  ทัวร์เสียมเรียบ 4,450 บาท จากด่านอรัญ รถบัส พักเกสเฮ้าท์ - 3วัน 2คืน
 • รหัสทัวร์
  :  CD110AG
 • ประเทศ
  :  กัมพูชา
 • ระยะเวลา
  :  3วัน 2คืน (5 มื้อ)
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 63 (ช่วงปีใหม่)
 • 4,450 บาท/คน ราคาผู้ใหญ่
 • 4,450 บาท/คน ราคาเด็ก
 • รายละเอียดผู้จอง
 • รายชื่อผู้เดินทาง
 • จำนวน
  ราคาผู้ใหญ่ {{mtotal1() | number:0}} บาท
  ราคาเด็ก {{mtotal2() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท