ทัวร์เสียมเรียบ นครวัด 3วัน 2คืน 9,500 บาท บินแอร์เอเชีย
ทัวร์เสียมราฐ นครวัด นครธม 3วัน 2คืน 5,700 บาท โดยรถบัสรับกทม.
 แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ
 แพ็คเก็จทัวร์เมืองต่างๆ

ใบประกอบะุรกิจนำเที่ยวของบริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์

จองแพ็คเก็จทัวร์

 • ชื่อแพ็คเก็จทัวร์
  ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 5,350 บาทจากกทม.รถตู้ พักเกสเฮ้าท์ - 3วัน 2คืน
 • รหัสทัวร์
  :  CD210G
 • ประเทศ
  :  กัมพูชา
 • ระยะเวลา
  :  3วัน 2คืน (5 มื้อ)
 • รายละเอียดผู้จอง
 • รายชื่อผู้เดินทาง